maastikurataste

 võistlussari

KoMo Consport Cup

Juhend 2003

 

1.      Osalemistingimused

1.1        Võistlejad osalevad võistlustel omal vastutusel – võistleja peab teadvustama end riskidest, mis kaasnevad jalgrattaspordiga (s.h. raja keerukusest, jalgratta purunemisest, kokkupõrkest kaasvõistlejaga ja ilmastiku tingimustest tulenevate kukkumistega kaasnevad vigastused)

1.2        Võistleja peab veenduma, et osaleb tehniliselt korras jalgrattaga (eelnevalt peaks kontrollima kindlasti pidurite, juhtraua ja veermiku korrasolekut).

1.3        Kiivri või slemmi kandmine võistluste ajal on kohustuslik

 

2.      Võistlusklassid

Arvestust peetakse tüdrukute ja poiste (meeste/naiste) seas eraldi alljärgnevalt

 

         1994. a. sündinud ja nooremad

         1990 – 1993. a. sündinud

         1986 – 1989. a. sündinud

         1964 – 1985. a. sündinud mehed (põhiklass)

         1969 – 1985. a. sündinud naised (põhiklass)

         1963. a. või varem sündinud mehed (veteranid)

         1968. a. või varem sündinud naised (veteranid)

 

 

Korraldajatel on õigus võistlejate vähesuse korral lubada starti mitu vanuseklaasi korraga.

 

3.      Võistluste algus

         Võistluste esimene start algab kell 12.00

         Rada avatakse harjutamiseks ja soojendamiseks kell 11.00

         Võistlejate registreerimine algab kell 11.00

 

4.      Võistluste stardimaks

4.1        Stardimaks täiskasvanutelt (sündinud 1985. a. või varem) 25.-

4.2        Võistleja on kohustatud lunastama hooajanumbri maksumusega 25 krooni. KoMo liikmele väljastatakse stardinumber tasuta. Numbri kaotamisel peab võistleja jätkamiseks lunastama uue numbri hinnaga 25 krooni. Numbrita võistlejat starti ei lubata.

 

5.      Autasustamine

5.1        Autasustamine toimub peale viimase vanusegrupi finišit.

5.2        Igal etapil autasustatakse vanusegruppide 3 paremat võistlejat.

5.3        Aktiivse osaleja loosiauhind – võistleja, kes üheksast etapist seitse lõpuni sõidab osaleb jalgratta loosimisel.

 

6.      Punktiarvestus

6.1.      Sarja üldkokkuvõttes lähevad arvesse üheksast etapist seitse paremat.

6.2.      Etapi punktiarvestuses annab:

I koht   50 punkti

II koht  46 p

III koht  43 p

4. koht 41 p

5. koht 40 p edasi annab iga järgnev koht ühe punkti võrra vähem.

 

7.            Etappide toimumise ajad ja kohad

 

I        Rapla Suusarada                  4. mai                 info:     Argo Nipernado               051 64 760

II       Varbola                               31. mai                             Kaur Esnar                      051 54 838

III     Sipa                                       7. juuni                          Andres Jõessar               051 78 578

IV      Juuru                                   21. juuni                          Argo Nipernado               051 64 760

V       Järta                                    19. juuli                            Mart Tilk                          050 84 466

VI      Keava Mäed                          2. august                       Argo Nipernado               051 64 760

VII     Teenuse                              23. august                       Andres Jõessar               051 78 578

VIII   Valgu                                   30. august                       Mart Tilk                          050 84 466

IX      Tammemäe Sprint              20. september                 Argo Nipernado               051 64 760

 

* Võistluste korraldajatel on õigus teha muudatusi etappide toimumisaegades. Iga etapi toimumisest teavitatakse eraldi spordikaupluste, maakonnalehe, müürilehtede ja teiste kanalite kaudu.

 

8.            Informatsioon võistluste kohta

Info Raplamaa Rattaklubi KoMo koduleheküljelt www.hot.ee/raplamaark

või etapikorraldajalt