maastikurataste  võistlussari  KoMo Cup 2004 Juhend

 

 

1.          Osalemistingimused

1.1         Võistlejad osalevad võistlustel omal vastutusel – võistleja peab teadvustama end riskidest, mis kaasnevad jalgrattaspordiga (s.h. raja keerukusest, jalgratta purunemisest, kokkupõrkest kaasvõistlejaga ja ilmastiku tingimustest tulenevate kukkumistega kaasnevad vigastused)

1.2         Võistleja peab veenduma, et osaleb tehniliselt korras jalgrattaga (eelnevalt peaks kontrollima kindlasti pidurite, juhtraua ja veermiku korrasolekut).

1.3         Kiivri või slemmi kandmine võistluste ajal on kohustuslik

 

2.         Võistlusklassid

Arvestust peetakse tüdrukute ja poiste (meeste/naiste) seas eraldi alljärgnevalt

         1995. a. sündinud ja nooremad

         1991 – 1994. a. sündinud

         1987 – 1990. a. sündinud

         1965 – 1986. a. sündinud (põhiklass mehed)          1970 – 1986. a. sündinud (põhiklass naised)

         1964. a. või varem sündinud (veteranid mehed) 1969. a. või varem sündinud (veteranid naised)

Korraldajatel on õigus võistlejate vähesuse korral lubada starti mitu vanuseklaasi korraga.

 

3.         Võistluste algus

         Võistluste esimene start algab kell 12.00

         Rada avatakse harjutamiseks ja soojendamiseks kell 11.00

         Võistlejate registreerimine algab kell 11.00

 

4.          Võistluste stardimaks

4.1         Stardimaks täiskasvanutelt (sündinud 1986. a. või varem) 25.-

4.2         Võistleja on kohustatud lunastama hooajanumbri maksumusega 25 krooni. Numbri kaotamisel peab võistleja jätkamiseks ostma uue numbri hinnaga 25 krooni. Numbrita võistlejat starti ei lubata.

 

5.          Autasustamine

5.1         Autasustamine toimub peale viimase vanusegrupi finišit.

5.2         Igal etapil autasustatakse vanusegruppide 3 paremat võistlejat.

5.3        Aktiivse osaleja loosiauhind – võistleja, kes osaleb üheksast etapist vähemalt seitsmel, osaleb jalgratta loosimisel.

 

6.          Punktiarvestus

6.1.       Sarja üldkokkuvõttes lähevad arvesse viiest etapist neli paremat.

6.2.       Etapi punktiarvestuses annab:

I koht                     50 punkti

II koht                     46 p

III koht                     43 p

4. koht                     41 p

5. koht                     40 p edasi annab iga järgnev koht ühe punkti võrra vähem.

 

7.            Etappide toimumise ajad ja kohad

-          P, 02.05 I etapp, Rapla suusarada

-          L, 22.05 II etapp, Varbola

-          L, 05.06 III etapp, Paluküla

-          L, 19.06 IV etapp, Juuru eraldistart

-          L, 17.07 V etapp, Järta (Märjamaa)

-          L, 07.08 VI etapp, Keava mäed

-          L, 21.08 VII etapp, Teenuse

-          L, 28.08 VIII etapp, Valgu

-          L, 11.09 IX etapp, Rapla Tammemäe sprint

 

* Võistluste korraldajatel on õigus teha muudatusi etappide toimumis-aegades. Iga etapi toimumisest teavitatakse eraldi spordikaupluste, maakonnalehe, müürilehtede ja teiste kanalite kaudu.

 

8.            Informatsioon võistluste kohta

andrustamm@hot.ee  GSM 55566650