Asutamisprotokoll

Mittetulundusühingu RAPLAMAA RATTAKLUBI
Asutamiskoosoleku protokoll
Toimumise  aeg:  20.06.2002.a. kell 19.30-22.00
Toimumise koht:  Rapla
Osalesid järgmised asutajaliikmed:
Argo Nipernado, Janek Kadarik, Andrus Tamm, Mart Tilk, Kaur Esnar, Peeter Tarvis, Andres Jõessar
1. Ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks Janek Kadarik ja protokollijaks Andrus Tamm
2. Ühehäälselt kinnitati asutamiskoosoleku päevakord:
2.1     Mittetulundusühingu Raplamaa Rattaklubi asutamine;
2.2     Ühingu põhikirja vastuvõtmine ja kinnitamine;
2.3     Ühingu juhatuse liikmete määramine;
2.4     Ühingu liikmemaksu suuruse arutelu ja kinnitamine
OTSUSTATI
3.1     Asutada Mittetulundusühing Raplamaa Rattaklubi asukohaga Rapla linn, aadressiga Tallinna mnt 14, 79513 RAPLA
3.2     Võtta vastu ja kinnitada ühingu põhikiri
3.3     Määrata ühingu juhatuse liikmeteks: Argo Nipernado, Janek Kadarik, Andrus Tamm, Mart Tilk, Kaur Esnar, Peeter Tarvis, Andres Jõessar
3.4     Ühingu liikmemaksuks kinnitati füüsilistele isikutele 100.- (ükssada krooni) aastas ja sisseastumismaksuks 200.- (kakssada krooni).
OTSUSED VASTU VÕETUD ASUTAJALIIKMETE POOLT ÜHEHÄÄLSELT, VASTUVÄITEID EGA MÄRKUSI EI ESITATUD.
Koosoleku protokollija:
Koosoleku juhataja:
Koosolekul osalesid:
Argo Nipernado
Janek Kadarik
Andrus Tamm
Mart Tilk
Kaur Esnar
Peeter Tarvis
Andres Jõessar