Klubist

komo_logo_vaike

Klubi asutati 20.juunil 2002 Raplas 7 eraisiku poolt, kes tegelevad harrastussportlastena jalgrattasõiduga. Eesmärkideks seati sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, erinevate spordialade viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest võistlusspordini ning kaasalööjate ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.

Nende eesmärkide saavutamiseks lepiti kokku, et muu hulgas klubi:

  • propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse spordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;
  • arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma tegevus- ja spordialade toetamiseks;
  • korraldab sportlikku tegevust ja organiseerib võistlusi, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenereid- juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid ning toetajaid;
  • korraldab laste, noorte, samuti tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
  • arendab koostööd teiste spordiklubide, -seltside ja -liitudega, teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, ettevõtete ja üksikisikutega;

Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek, igapäevast tegevust korraldab juhatus, kuhu kuuluvad seitse asutajaliiget. Juhatuse tööd on alates asutamisest koordineerinud juhatuse esimehena Janek Kadarik.

Klubi ametlik nimetus on MTÜ Raplamaa Rattaklubi. Lühema nime saamiseks korraldas klubi nimekonkursi ning selle tulemusena kinnitati esindusnimeks KoMo, millist klubi kasutab enda tutvustamisel ning välisvõistlustel osalemisel.

Ajalugu

Alates 2003 aastast on klubi korraldanud terve suvehooaja kestvat jalgrattavõistluste sarja. Osavõistlused on klubi karikavõistluste etapid ja aastatel 2003 kuni 2006 on needsamad võistlused kas sarjana või üksikvõistlustena olnud ka maakonna karika- või meistrivõistlused. Aastal 2006 korraldas klubi kokku kuued Rapla maakonna meistrivõistlused – koolinoorte MV, jalgrattakrossi, jalgrattakrossi paarissõidu, maratoni, eraldistardi ja sprindi MV.
2006 aprillis käivitati noorte treeninggrupp, siiamaani on noortele tagatud aastaringsed treeningvõimalused.

Käesoleval ajal on KoMo ainukene tegutsev jalgrattaklubi Raplamaal.

Vaata meie PÕHIKIRJA ja Asutamisprotokolli