Uudised

komo_logo_ulalogo

 

 

 

 

KoMo Rattasari 2015 üldjuhend
1. Osalejad
1.1. Osa võivad võtta kõik soovijad, olenemata elu-, töö- või õppimise kohast.
1.2. Võistlejad peavad teadvustama end riskidest, mis kaasnevad jalgrattaspordiga, vastutavad
oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osalevad täielikult omal riisikol
ning on kohustatud täitma käesoleva juhendi nõudeid.
1.3. Võistlejad peavad veenduma, et osalevad tehniliselt korras jalgrattaga.
1.4. Kiivri kandmine võistluste ajal on kohustuslik.
1.5. Avatud liiklusega trassidel peavad võistlejad täitma liiklusseadust, juhinduma
liiklusmärkidest, korraldaja poolt paigaldatud tähistusest ja liikluskorraldajate suunistest.
2. Vanuseklassid
2.1. Arvestust peetakse tüdrukute/poiste(meeste/naiste)seas eraldi alljärgnevalt:
M10 ja N10 -2005 ja hiljem sündinud,
M12 ja N12 -2003 ja 2004 sündinud,
M14 ja N14 -2001 ja 2002 sündinud,
M16 ja N16 -1999 ja 2000 sündinud,
M18 ja N18 – 1997 ja 1998 sündinud,
Meeste põhiklass -1976 -1996 sündinud, Naiste põhiklass -1981 -1996 sündinud,
MV 1 – 1966-1975 sündinud, NV 1 – 1971-1980 sündinud.
MV 2 – 1965 ja varem sündinud, NV 2 – 1970 ja varem sündinud
2.2. Rapla maakonna meistrivõistluste medalid ja diplomid antakse välja neljas vanuseklassis:
Noored – N/M16 ja nooremad kui starditakse koos samal distantsil.
Juuniorid – N/M18, sündinud 1997-1998
Põhiklass – mehed, sündinud 1976-1996; põhiklass – naised, sündinud 1981-1996
Veteranid – mehed, sündinud 1975 ja varem; veteranid – naised, sündinud 1980 ja varem.
2.3. Sarja kolmandal etapil Märjamaal toimub võistlus ning autasustamine vastavalt
sarja Marimetsa Kapp juhendile. Vaata www.paralepa.ee. Punktiarvestust
peetakse mõlema sarja osas eraldi. KoMo karikasarja punktiarvestus toimub vastavalt KoMo lisajuhendile. Vaata www.komo.ee
2.4. Korraldajal on õigus lubada startida mitmel vanuseklassil korraga.
3. Võistluste kava
Kuupäev Koht Kirjeldus
1. mai Kaerepere KoMo KV 1. Etapp,MTB XCO
7.Juuni Varbola linnus KoMo KV 2. Etapp,MTB XCO
14. Juuni Järta KoMo KV 3. Etapp/Timberston Märjamaa V rattakross
(ühtlasi Marimetsa Kapp etapp ja Rapla mk.MV MTB pikal distantsil)
18. Juuni Juuru KoMo KV 4. Etapp, Rapla mk. MV MNT eraldistart
(täiendav juhend www.komo.ee)
28. Juuli Valgu KoMo KV 5. Etapp, MTB TT ,(ühtlasi Tour de Tuletõrje etapp ,täiendav juhend www.komo.ee)
9. August Vana-Vigala KoMo KV 6. Etapp, Rapla mk MV MTB sprindis,täiendav juhend www.komo.ee.
26. September Keava KoMo KV 7. etapp, Rapla mk MV XCO, Eesti Sügiskrosside KV etapp
(registreerimine ja osalustasud vastavalt eraldi juhendile)
4. Arvestus ja autasustamine
4.1. KoMo karikasarja arvestusse lähevad 5 etapi tulemused 7-st.
4.1.1 Etapi punktiarvestus:
1. koht 100 p.
2. Koht 90 p.
3. Koht 85 p.
4. Koht 80 p.
5. Koht 77 p.
6. Koht 75 p. ja edasi iga järgmine koht ühe punkti võrra vähem.
4.1.2 KoMo karikasarja üldarvestuses autasustatakse vanuserühmade kolme parimat karikaga.
Karika väljateenimiseks peab võistleja olema saanud tulemuse vähemalt 4-lt etapilt.
4.1.3 Maakonna meistrivõistluste medalid ja diplomid omistatakse Rapla maakonnas
elavatele, õppivatele, töötavatele või maakonna spordiklubidesse (www.raplamsl.ee)
kuuluvatele sportlastele.
4.1.4. Rattaklubi KoMo autasustab igal etapil maakonna meistrivõistluste arvestusse
mitteminevate vanuseklasside parimaid KoMo diplomiga ja võimalusel esemelise auhinnaga.
4.1.5. Aktiivsete osalejate vahel loosib KoMo välja auhindu – Selleks peab 2015. aastal osalema seitsmest Karikavõistluste etapist vähemalt viiel. Loosimise peaauhinnaks on jalgratas!
5. Võistluste algus
Võistluste esimene start algab kell 12.00, välja arvatud 18. juuni ja 28. juuli etappidel (täpsustav
info www.komo.ee). Võistlejate registreerimine algab kell 11.00 võistluspaigas.
6. Stardimaksud
6.1. Stardimaks on 5 eurot põhiklassi ja veteranide klassi võistlejatele (v.a. Märjamaa
etapp ja Keava Sügiskross).
6.2. Võistlejad peavad lunastama KoMo hooajanumbri maksumusega 2 eurot. Numbrita
võistlejat starti ei lubata. Eraldi stardinumbrid väljastatakse Keava sügiskrossil ja Märjamaa etapil.
7. Korralduse muudatused
Korraldajal on õigus muuta etappide toimumisaega ja toimumiskohta.
8. Informatsioon
Info iga etapi toimumisest ning korraldajate kontaktidega avaldatakse Rapla Maakonna
Spordiliidu (www.raplamsl.ee) ja Raplamaa Rattaklubi KoMo kodulehel (www.komo.ee).